NO CURE, NO PAY

BESPARINGSANALYSE

Wij adviseren bedrijven op het snijvlak van HR en SV-wetgeving. Middels een besparingsanalyse onderzoeken we of er premiekortingen zijn misgelopen in het verleden en of er kortingen mogelijk zijn in de toekomst (zie loonkostenvoordeel). In tal van situaties kan premiekorting aan de orde zijn, waarbij de ervaring leert dat er een informatiekloof is tussen enerzijds het bedrijfsleven en anderzijds de steeds maar weer veranderende wetgeving. Daarnaast blijkt er veelal een informatiekloof tussen werknemer en werkgever én dan ook nog tussen de werkgever en diens salarisverwerker. En soms is een nieuwe medewerker gewoon sneller aan het werk dan de administratie bij kan houden.


Op basis van een screening van de organisatie kunnen wij met 5 jaar terugwerkende kracht de korting terughalen en adviseren we toekomstgericht (loonkostenvoordelen). Deze besparingsanalyse verrichten we op basis van no-cure-no-pay. Blijkt dus dat alles in orde is? Dan vragen we ook niets voor het advies. De wet- en regelgeving verandert ieder jaar en elk jaar zijn er weer andere voorwaarden voor het toepassen van premiekorting. Wij kennen de wet- en regelgeving en aan de hand daarvan kunnen wij achterhalen of er kortingen mogelijk zijn.

 

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen. De belasting en belastbaarheid worden door onze arbeidsdeskundige onderzocht en er wordt een advies gegeven over passend werk binnen de benutbare arbeidsmogelijkheden. De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van mens in werk. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk te creëren.


De wet verplicht de werkgevers om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Als de werkgever dit niet doet, kan dit consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van UWV vanuit de WIA. Bij SV Benefits denken wij graag in mogelijkheden en oplossingen. Wilt u meer weten of in contact komen met onze arbeidsdeskundige?

 

SV Benefits, de expert

RE-INTEGRATIE

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter moet eerst worden onderzocht in hoeverre de werknemer bij de eigen werkgever kan hervatten. Kan dat niet in eigen werk dan dient er onderzocht te worden welke passende mogelijkheden er binnen het eigen bedrijf zijn. Dit noemen we re-integratie in

spoor 1.

Is werkhervatting in spoor 1 uitgesloten, of verwacht men dat dit op langere termijn niet mogelijk is, dan dienen de mogelijkheden tot werkhervatting bij een andere werkgever te worden onderzocht, spoor 2. Bent u eigenrisicodrager voor de WIA dan blijft u als werkgever 10 jaar lang verantwoordelijk voor re-integratie. Arbeidsdeskundig onderzoek op dossierniveau kan uitermate lonend zijn in relatie tot schadelastbeperking.


Zowel het onderzoek in het kader van spoor1 en/of 2 als het onderzoek bij een eigen risicodrager wordt door onze eigen arbeidsdeskundige uitgevoerd. Tevens kan onze arbeidsdeskundige een check uitvoeren op een WIA aanvraag bij het UWV ten einde een loonsanctie te voorkomen.


 

LOONKOSTENVOORDEEL

Op 1 januari 2018 is de regeling omtrent loonkostenvoordeel (LKV) ingegaan. Deze tegemoetkoming ontvangt de werkgever indien hij bepaalde doelgroepen werknemers in dienst neemt of houdt. De loonkostenvoordelen vervangen de premiekortingen oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers. Neemt u een werknemer in dienst en voldoet die aan de regels omtrent loonkostenvoordeel dan moet er binnen 3 maanden na de dag van indiensttreding een doelgroepverklaring worden aangevraagd. Gebeurt dit later, dan is er geen recht op loonkostenvoordeel. Het is dus belangrijk om dit zo snel mogelijk te regelen en te voorkomen dat u voordelen misloopt. Bij SV Benefits helpen we u, op no cure no pay basis, hier graag mee.

 

SV Benefits, advies op maat

SENIORENREGELING

Werknemers moeten tegenwoordig steeds langer doorwerken, waardoor zij steeds meer moeite hebben om in goede gezondheid het arbeidsleven te volbrengen. Hoe gaat u om met de oudere medewerkers in uw bedrijf?

Het is belangrijk om de ervaring en vakkennis die ze hebben opgebouwd niet verloren te laten gaan. Maar tegelijkertijd wilt u ook graag het bedrijf verjongen.


Komt de pensioenleeftijd in zicht? Dan is onze seniorenregeling voor de werknemers aantrekkelijk. Het geeft hen meer hersteltijd en daardoor kunnen ze efficiënter en met meer plezier werken. Uw lasten worden direct lager, u kunt beter inspelen op flexibilisering van uw personeelsbestand en behoud kennis en kunde!

 

BBL SUBSIDIE

Voor MBO BBL- leerlingen zijn er mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies. De Subsidie Praktijkleren van het ministerie van OC&W is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren meer praktijkleerplaatsen aan te bieden. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €2500 per BBL- leerling per jaar. Bij SV Benefits helpen we werkgevers graag met de aanvraag omtrent Subsidie Praktijkleren. We helpen ervoor te zorgen dat u de juiste documenten heeft, voldoet aan de gestelde criteria en dienen de aanvraag voor u in. Wilt u meer weten of in contact komen met onze subsidie experts? Neem contact met ons op.

 

SV Benefits, de expert

OUTPLACEMENT

Soms moet of wilt u als werkgever afscheid nemen van uw werknemer. Denk hierbij aan langdurige arbeidsongeschiktheid, een reorganisatie, conflicterende visies of disfunctioneren van de medewerker. SV Benefits levert maatwerk teneinde uw medewerker te begeleiden naar een passende nieuwe werkplek. Dit varieert van het exit-traject tot het plaatsingstraject. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt in gezamenlijkheid een individueel plan van aanpak opgemaakt wat met een offerte wordt voorgelegd. 

 

VERZUIM

Sinds 1 januari 2020 is SV Benefits onderdeel geworden van ZieZo Team. ZieZo Team richt zich op het totale pakket van ziekteverzuim. Verzuim vraagt om expertise, nauwkeurigheid en aandacht en daarin staan onze medewerkers van ZieZo Team graag voor u klaar. Neem eens een kijkje op de website van ZieZo Team voor meer informatie. ZieZo!

 

We werken op het snijvlak van HRM en sociale zekerheid. Over alle zaken waar u mee te maken heeft, geven we een inhoudelijk en praktisch advies.